Privacy verklaring Go4Hockey
met betrekking tot de Go4Hockey Team-app

De Go4Hockey Team-app is speciaal ontwikkeld voor trainers en coaches van hockeyteams. Met deze Team-app kun je trainingen bekijken, oefeningen klaarzetten en om feedback en rapporten opstellen en versturen naar de spelers. Ook kun je je eigen team voorbereiden op een wedstrijd door o.a. de opstelling en de tactiek te delen. Na de wedstrijd kun je de hoogtepunten, de beoordelingen en het wedstrijdverslag beschikbaar maken.

Deze app is ontwikkeld door app ontwikkelaar NeverDull B.V. in opdracht van Go4Hockey.

In deze privacyverklaring leggen wij Go4Hockey uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van trainers en coaches in de Go4Hockey Team-app: welke gegevens worden verzameld en waarvoor deze worden gebruikt. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

NB: Voor de hockeyspelers is een aparte app beschikbaar, met een eigen privacy verklaring.

Go4Hockey

Go4Hockey verwerkt gegevens, inclusief persoonsgegevens. Dit doen we als Controller voor onze hockeytrainers en coaches die de Go4Hockey Team-app gebruiken. NeverDull B.V. is een Processor.

De persoonsgegevens die worden verzameld

Van iedere trainer en coach wordt het e-mailadres en de volledige naam verwerkt.

Het gebruik van deze persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens zijn nodig om in te loggen in de Go4Hockey Team-app.

Het delen van persoonsgegevens

Go4Hockey deelt persoonsgegevens niet met derde partijen. Wel werken we samen met NeverDull B.V. die als Processor bepaalde diensten verleent zoals het aanbieden en hosten van de Go4Hockey Team-app. Met deze processor NeverDull B.V. is een verwerkersovereenkomst getekend, zodat uw persoonsgegevens veilig zijn, volgens artikel 28 van AVG. Persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EU.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. Indien je vragen hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan contact op met ons. Zie het kopje 'Contact'.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen als ze niet kloppen, of te laten verwijderen. Ook hiervoor kun je contact met ons opnemen. Zie het kopje 'Contact'.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Contact

Voor alle privacy gerelateerde vragen klanten kun je contact opnemen via:

Aanpassingen privacy statement

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit kenbaar maken op onze website. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Versie 1.3
Datum laatste update: 16 augustus 2022